AKCE: 12.10.2022, 18:30

Zapomenuté osudy židovských uměleckých sbírek

Centrum pro studium raného novověku zve na přednášku o osudech uměleckých sbírek židovských průmyslníků.

Zapomenuté osudy židovských uměleckých sbírek
Datum konání: 12.10.2022, 18:30
Místo konání: Knihovna Hanse Beltinga, Veveří 28, Brno

Centrum pro studium raného novověku při Semináři dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zve na další přednášku z cyklu R’n’B, tentokrát věnovanou osudům uměleckých sbírek židovských průmyslníků.

Rozsáhlé veřejné sbírky umění, které dnes můžeme obdivovat ve výstavních prostorách galerií a muzeí, vznikaly zejména díky darům, nákupům či zápůjčkám objektů od soukromých sběratelů. Počátkem 20. století se v prosperujícím Brně německy mluvící zámožní průmyslníci a podnikatelé snažili uspokojit svou potřebu nově získané postavení prezentovat, a to skrze systematické nákupy uměleckých děl. Mnohé z těchto předmětů však byly do veřejných institucí nejen dobrovolně darovány, ale rovněž násilně odejmuty. Některé osudy sbírek čekaly na své znovuobjevení i více než jedno století, jiné stále zůstávají zapomenuty. Zánik, rozprodej či zabrání kolekcí čekalo mnoho soukromých sbírek, z nichž se časem přetvořily sbírky nové. Na jejich majitele tak nezůstala žádná jiná památka, než jen mizivá vzpomínka. A jsou to právě tyto příběhy, skrze něž můžeme zpětně porozumět nejen soudobému uměleckému sběratelství, ale i fungování společnosti a způsobu života.

Přednášející: Mgr. Kateřina Vajdáková

Přednášku bude možné zhlédnout také zpětně na YouTube kanálu Centra.

Více informací zde.

Zdroj: cemsbrno.org