AKCE: 5. 10. 2022 – 6. 10. 2022

Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR II.

Konference NIPOS s cílem představit problematiku aktivního stárnutí a zdůraznit roli kultury jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí.

Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR II.
Datum konání: 5. 10. 2022 – 6. 10. 2022
Místo konání: Kongresové centrum Vavruška, Praha

Konferenci pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Akce se koná se pod záštitou Ministerstva kultury.

Senioři tvoří v ČR zhruba 20 % populace a tento podíl se bude dále zvyšovat. Tato demografická proměna zásadně ovlivní všechny sféry života, kulturu nevyjímaje. Jak by na tuto skutečnost měla reagovat veřejná správa a neziskový sektor? A co každý z nás osobně může v této oblasti udělat? Jak stárnout aktivně a tím předcházet negativním vlivům, které stárnutí provází?

Cílem konference je představit problematiku aktivního stárnutí z několika zorných úhlů a zdůraznit roli kultury jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí. Konference představí celé spektrum projektů a přístupů, a to jak z ČR, tak inspirace ze zahraničí. Přinese aktuální metodické inspirace a zhodnocení stavu vývoje situace od roku 2016, kdy NIPOS zorganizoval první konferenci na toto téma.

Součástí konference bude i představení metodiky na téma Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni. Účastníkům konference budou rovněž představeny příklady dobré praxe, které vyzdvihnou přínos veřejné správy, neziskového sektoru a kulturních institucí pro aktivní stárnutí.

Konference je určena představitelům veřejné správy, odborné veřejnosti, zástupcům NNO a všem zájemcům o tuto problematiku.

Účastnický poplatek činí 800 Kč.

Uzávěrka registrací: 15. 8. 2022.

Konferenční jazyk: čeština, zahraniční příspěvky simultánně tlumočeny do angličtiny

Registrace, program a další informace zde.

Zdroj: nipos.cz