AKCE: 18. 10. 2022, 10:00–14:00

Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu pořádá on-line seminář vedený lektorem JUDr. Jaroslavem Stránským, Ph.D., odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

@nipos.cz
Datum konání: 18. 10. 2022, 10:00–14:00
Místo konání: On-line

Obsah první části semináře:

  • Novinky v Zákoníku práce a v souvisejících předpisech (např. Zákon o nemocenském pojištění 187/2006 Sb., Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. atd.)
  • Právní úprava a vykazování délky dovolené v násobcích stanovené týdenní pracovní doby (v hodinách).
  • Podmínky vzniku práva na dovolenou, návaznosti na rozvrhování a evidenci pracovní doby.
  • Vliv zameškání směn na dovolenou (odlišný postup oproti dřívějšímu krácení dovolené).
  • Doručování písemností do vlastních rukou, jednodušší pravidla doručování poštou po novele zákoníku práce.
  • Řešení problémových zaměstnanců (skončení pracovního poměru)
  • Pracovní cesty a cestovní náhrady
  • Výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Podmínky pro výkon práce z domova
  • Skloubení pracovního a osobního života zaměstnanců a dopady na zaměstnavatele

V druhé části semináře se bude lektor věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy zasílejte předem na adresu: ladrova@nipos.cz.

Kurzovné: 500 Kč (vratné pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 10. 10. 2022)

Kontakt: ladrova@nipos.cz

Uzavření registrace přihlášek: 23. 9. 2022

Přihláška na online seminář

Zdroj: nipos.cz