AKCE: 3. 10. 2022 – 4. 10. 2022

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VI. Proměny profese muzejního pedagoga

Šestý ročník konference Komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností AMG.

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VI. Proměny profese muzejního pedagoga
Datum konání: 3. 10. 2022 – 4. 10. 2022
Místo konání: Moravské zemské muzeum Brno

Výbor Komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností Vás srdečně zve na šestý ročník konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VI. s tématem Proměny profese muzejního pedagoga.

Muzejní pedagog patří mezi relativně mladé muzejní profese, byť jde o povolání už oficiálně etablované, do jisté míry uznávané a v muzejní praxi poměrně běžně zakotvené. V průběhu let se požadavky na muzejního pedagoga jako specializovaného muzejního pracovníka, jeho vzdělávání, odborné kompetence a nároky na spektrum pracovních činností proměňovaly. Stejně tak můžeme z kvalitativního pohledu na práci s návštěvníky v obecném či individuálním pohledu sledovat posuny od aktivit odpovídajících komentovaným prohlídkám ve výstavách a expozicích až ke skutečné kvalifikované edukační práci.

Konference poskytne prostor pro příspěvky a diskuse ke třem hlavnímtematickým oblastem:

  1. Nároky na profesi. Kompetence, profesní vzdělávání a individuální rozvoj muzejních pedagogů. Muzejní pedagog–začátečník versus muzejní pedagog–expert. Stáže, praxe, síťování, mentoring, muzejně-pedagogický výzkum.
  2. Proměny spektra profesních činností muzejního pedagoga v čase. Reflexe vývoje obecněnebo optikou konkrétního muzea. Tvorba a implementace edukační koncepce muzea do praxe. Zapojení muzejního pedagoga do přípravy výstav a dalších muzejních činností. Lokální a mezinárodní pohled na problematiku.
  3. Nové výzvy profese muzejního pedagoga. Participativní muzeum, reflexe společensky aktuálních témat, nové publikum, mimořádné situace v edukaci, úskalí profese muzejního pedagoga. Psychologické rozměry muzejní edukace.


Na konferenci se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky do 10. září 2022.

Na konferenci je možné se přihlásit s odborným příspěvkem nebo jako běžný účastník bez příspěvku. Přihlášky zájemců o účast s odborným příspěvkem přijímáme do 30. června 2022.

Účastnický poplatek činí 800 Kč. Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a studenty činí 500 Kč.

Kontakt:

  • Mgr. Lucie Jagošová (Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG) jagosova@phil.muni.cz
  • Mgr. Tomáš Drobný (Moravské zemské muzeum) mcmp@mzm.cz

Více informací zde.

Zdroj: archeo-muzeo.phil.muni.cz