AKCE: 26. 9. 2022 – 27. 9. 2022

30. setkání bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků

Ve dnech 26.–27. září 2022 proběhne v Saské Kamenici 30. setkání bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků. Debatovat se bude na téma Překonávání hranic: Podpora a posilování přeshraniční spolupráce muzeí.

@cz-museums.cz
Datum konání: 26. 9. 2022 – 27. 9. 2022
Místo konání: Saská Kamenice

Státní umělecké sbírky Drážďany – Saské zemské ústředí pro muzejnictví (Staatliche Kunstsammlungen Dresden – Sächsische Landesstelle für Museumswesen) ve spolupráci se Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku (Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern), Asociací muzeí a galerií České republiky, a Svazem hornorakouských muzeí (Verbund Oberösterreichischer Museen) srdečně zvou na konferenci týkající se projektů mezinárodní spolupráce na různých úrovních muzejní práce.

  • Jednacím jazykem konference je angličtina
  • Účast na ní je zdarma
  • Nutné předchozí potvrzení přihlášky

Přihlášky zasílejte nejpozději do 12. září 2022 na adresu: landesstelle@skd.museum.

Zdroj: cz-museums.cz