AKCE: 1. 11. 2022 – 3. 11. 2022

Konference Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce

Národní muzeum v přírodě – Muzeum v přírodě Vysočina zve na konferenci na téma nositelů nemateriálního kulturního dědictví a jejich spolupráce s muzei a paměťovými institucemi.

Konference Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce
Datum konání: 1. 11. 2022 – 3. 11. 2022
Místo konání: Multifunkční kulturní centrum Hlinsko

Národní muzeum v přírodě – Muzeum v přírodě Vysočina ve spolupráci s Českou národopisnou společností a Ministerstvem kultury ČR Vás zvou na konferenci, která se koná pod záštitou České komise pro UNESCO „Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce".

Konference se koná při příležitosti 50. výročí otevření Muzea v přírodě Vysočina.

Konference bude zaměřena na tyto tematické okruhy:

  1. Kdo jsou nositelé nemateriálního kulturního dědictví? Koho za ně považujeme a jak oni sami vnímají nebo naopak nevnímají svoji roli v uchování nemateriální kultury? Změnila se jejich role v porovnání s minulostí? Jaké mají motivace pro udržování tradic, jak jsou vnímáni okolím, odborníky a veřejností?
  2. Jakými způsoby muzea a další paměťové instituce navazují vztahy s nositeli nemateriálního kulturního dědictví a jakými způsoby s nimi spolupracují? Děje se tak pro účely muzea nebo pro účely společenství těchto nositelů a jimi praktikovaných prvků nemateriální kultury?
  3. Jakými způsoby mohou paměťové instituce, respektive jejich pracovníci, podpořit nositele při obnově, udržování a uchování prvků jejich nemateriálního kulturního dědictví? Na jaké etické otázky narážíme jako výzkumníci nemateriálních kulturních prvků při práci v terénu anebo při práci se sbírkami a jak je řešíme? Jak nás nositelé nemateriálních kulturních prvků vnímají jako výzkumníky a jako správce jejich musealizovaného kulturního dědictví?

Vybrané příspěvky budou na základě selekce editorek zařazeny do souhrnné publikace o roli muzeí v uchování nemateriálního kulturního dědictví v České 
republice. Vydání publikace je plánováno po roce 2025 a bude mu předcházet několikaletý výzkum a příprava. Další možností publikování příspěvků v případě zájmu autorů je recenzovaný časopis Národního muzea v přírodě Museum vivum: časopis českých muzeí v přírodě.

Přihlášku na konferenci s případnou anotací příspěvku zasílejte do 23. září 2022 na adresu: ilona.vojancova@nmvp.cz.

Pozvánka

Více informací zde.

Zdroj: nmvp.cz; cz-museums.cz