AKCE 25. 9. 2022 – 27. 9. 2022

European Cultural Heritage Summit 2022

Letošní summit Evropského kulturního dědictví včetně slavnostního vyhlášení Ceny evropského dědictví a Ceny Europa Nostra za rok 2022 se bude konat v Praze

AKCE 26. 9. 2022 – 27. 9. 2022

Konference Culture Get-Together 2022

Třetí ročník konference pro odbornice a odborníky v kultuře, zástupkyně a zástupce MK ČR, referentky a referenty grantových a dotačních řízení, pedagožky a pedagogy a další.