AKCE: 6.10.2022, 9:30

Seminář a webinář Moderní materiály ve stavbách minulého století I

Seminář si klade za cíl diskutovat o vlastnostech materiálů používané na stavbách druhé poloviny 20. století a možnostech jejich konzervace či restaurování.

@pamatky-stop.cz
Datum konání: 6.10.2022, 9:30
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1; on-line

Setkání si klade za cíl seznámit účastníky s vlastnostmi materiálů používaných na stavbách druhé poloviny 20. století. Diskuze by se měla zaměřit mimo jiné na možnosti jejich konzervace nebo restaurování. Představeny budou například různé druhy polymerních látek (plastů), kovových materiálů (hliník a jeho slitiny), ale také problematický azbest.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Andrea Nasswettrová, předsedkyně společnosti STOP
  • Úvodní slovo o moderních materiálech ve stavbách 20. století | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Obnova Intercontinentalu | Marek Tichý, TaK Architects, s. r. o.
  • Plasty ve stavebnictví a jejich degradace | Ivana Kopecká, Národní technické muzeum v Praze
  • Restaurování laminátového uměleckého díla | Karel Rapouch, Technické muzeum v Brně
  • Restaurování uměleckých děl z polymerů. Dílo Housenka – Perestrojka od Kurta Gebauera | Jan Kyncl, restaurátor
  • Azbest ve stavbách a co s ním? | Pavla Rovnaníková, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Použití hliníkových materiálů v architektuře | Kateřina Kreislová, Státní výzkumný ústav ochrany materiálu v Praze  

Přihlášení je možné:

  • do 4. 10. 2022 23:59 prezenční účast
  • do 5. 10. 2022 23:59 on-line účast

Výše účastnického poplatku: 1 694 Kč, pro studenty 363 Kč.

Více informací o semináři: zde

Zdroj: pamatky-stop.cz