AKCE: 11.10.2022, 18:00

Přednáška Paměťové instituce: identita společnosti a budoucnost

Teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně zve na přednášku věnovanou kulturním a paměťovým institucím.

Přednáška Paměťové instituce: identita společnosti a budoucnost
Datum konání: 11.10.2022, 18:00
Místo konání: místnost N41, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU, Janáčkovo nám. 2A, Brno

Přednáška si klade za cíl představit pojetí kulturní instituce, její vývoj a prezentaci směrem k veřejnosti (etnografický a společenský kontext), dále roli paměťových organizací, zejména muzeí jako kulturních institucí v edukaci společnosti jako takové, v neposlední řadě téma existence profesních organizací (př. ICOM).

Mgr. Marie Gilbertová (*1985) vystudovala etnologii a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je výzkumnou pracovnicí a kurátorkou Technického muzea v Brně (Oddělení dokumentace vědy a techniky) pro obory Řemesla, Potravinářské stroje-vodní mlýny, Vodní stavby, Vodárenství, odborná garantka národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi, ediční činnost. Je členkou výboru v Komisi pro muzea a sbírky vědy a techniky CIMUSET při Mezinárodní radě muzeí ICOM, členkou Českého výboru ICOM, členkou muzeologické komise a členkou etnografické komise Asociace muzeí a galerií ČR. Externě vyučuje na oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

Přednáška je realizována v rámci předmětu TIM Master Class na oboru Teorie interaktivních médií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška je otevřena pro veřejnost a uskuteční se v místnosti N41 na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU. Janáčkovo nám. 2A v Brně.

Více informací zde.

Zdroj: culturenet.cz