AKCE: 28. 3. 2023, 10:00–17:00

Informační den a partnerská burza k evropskému kulturnímu cloudu

Evropská komise pořádá 28. března 2023 online informační den pro zájemce o spolupráci v digitalizaci evropského kulturního dědictví.

Informační den a partnerská burza k evropskému kulturnímu cloudu
Datum konání: 28. 3. 2023, 10:00–17:00
Místo konání: online

Nová iniciativa Evropské komise, Společný evropský cloud pro kulturní dědictví (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH)), má umožnit rozsáhlou evropskou spolupráci v digitalizaci kulturního dědictví. 

Evropská komise pořádá k novým výzvám ECCCH 28. března 2023 informační den. Během dopoledního online programu od 10 – 12 hodin zazní informace o tématech otevřených pro předkládání návrhů projektů. Možnost předkládat projekty začala 10. ledna, uzávěrka bude 21. září 2023. V roce 2023 pro něj Horizont Evropa - klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost vyčlenil dvě výzvy:

  • Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, inovační akce HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-01 s cílem navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Financován bude 1 projekt.
  • Inovativní nástroje pro digitalizaci objektů kulturního dědictví, výzkumná a inovační akce HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-02 s cílem navrhnout a implementovat inovativní nástroje a metody na digitalizaci viditelných a neviditelných charakteristik objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Financovány budou 2 projekty.

Více informací o výzvách zde.

Na odpoledne od 13.–17. hodiny je naplánováno partnerské setkání. Cílem tohoto online setkání je navázat spolupráci na přípravě výzkumných projektů. Účast je zdarma, je potřeba se zaregistrovat a vyplnit profil organizace.

Program infodne a registrace

Zdroj: culturenet.cz; horizontevropa.cz