AKCE: 28. 2. 2023, 9:00–17:30

Workshop o teritoriálním a národnostním chápání památek

Cílem workshopu je přiblížit komplexnost památkových konotací při tvoření koncepčních základů památkové péče a pojmu kulturního dědictví.

@propamatky.info
Datum konání: 28. 2. 2023, 9:00–17:30
Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova, Praha 1

Na setkání se bude hovořit o koncepčních východiscích a výběru objektů v památkových registrech, zpracování jednotlivých historických období, určitých uměleckých žánrech, specifických stylech či typech staveb, které poskytovaly informace o preferencích a orientaci v památkové ochraně.

Program:

  • 9.30–11.00 Památková péče v 19. století

Jmenování krajských konzervátorů pro Čechy v kontextu státní byrokracie | Jaroslav Horáček, Národní památkový ústav
Vzdělávací instituce a profesní spolky českých architektů a stavebníků a jejich význam pro sociální a kulturní zhodnocení památek v druhé polovině 19. století | Tomáš Korbel, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
August Prokop a ochrana památek na Moravě | Jan Galeta, Fakulta filozofie Masarykovy univerzity Brno

  • 11.30–13.00 Česko-německé soupisy památek v Čechách

České a česko-německé soupisy památek v Čechách – potkávání a/nebo rozcházení | Kristina Uhlíková, Ústav dějin umění Praha
Otázka odborné terminologie v soupisovém projektu | Jana Marešová, Ústav dějin umění Praha
Karel Chytil: Retrospektivní výstava 1891 a umělecký inventář 1894 | Alena Janatková, GWZO Leipzig

  • 13.00–14.30 Polední přestávka
  • 14.30–16.00 Soupisy a objekty

Uměleckohistorická topografie Žatecka | Kristina Uhlíková a Jiří Odvárka, Ústav dějin umění Praha
Snahy o výskum a topografiu pamiatok v Podkarpatskej Rusi po roku 1918 | Tomáš Kowalski, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava
Prominence Pražského hradu v obraze hlavního města Československa | Vendula Hnídková, Ústav dějin umění Praha

  • 16.30–17.30 Památníky a významy

Památky vratislavské městské promenády | Agnieszka Zabłocka-Kos, Uniwersytet Wrocław
Památníky Sándora-Petöfiho – putující, zmizelé, znovu postavené a nově interpretované... Maďarský národní básník a jeho sochy, srovnání příkladů | Stephan Krause, GWZO Leipzig

Zdroj: propamatky.info