AKCE: 27. 2. 2023 – 28. 2. 2023

Cultural heritage? Territorial and national view on the monuments of Bohemia in the 19th and early 20th centuries

Ústav dějin umění Akademie věd ČR zve na mezinárodní odbornou konferenci na téma kulturního dědictví a památkové péče v Čechách 19. a začátku 20. století.

Cultural heritage? Territorial and national view on the monuments of Bohemia in the 19th and early 20th centuries
Datum konání: 27. 2. 2023 – 28. 2. 2023
Místo konání: Ústav dějin umění, Akademie věd ČR, Praha

Ústav dějin umění Akademie věd ČR zve na mezinárodní odbornou konferenci, která se bude zabývat pohledem na kulturní dědictví a památky ve společensko-politickém kontextu Čech v 19. a na začátku 20. století. Konference tak navazuje na aktuální debaty o konceptu památky a multiperspektivitě vnímání a prezentace uměleckých děl. Konference se zajímá zejména o koncepční východiska a výběr objektů v památkových inventářích. Zpracování jednotlivých historických období, určitých uměleckých žánrů, konkrétních stylů či typů staveb poskytuje informace o preferencích a směřování památkové péče. 

Dvacetiminutové příspěvky představí pohled na kulturní dědictví v 19. a na počátku 20. století. Kromě příspěvků o regionu Čech jsou vítány srovnávací příklady odjinud.

Konferenčními jazyky budou angličtina a němčina.

V případě zájmu o aktivní účast je potřeba zaslat abstrakt o 250 slovech a krátkou biografickou poznámku do 31. srpna 2022 na uhlikova@udu.cas.cz / alena.janatkova@leibniz-gwzo.de.

Více informací zde.

Zdroj: cas.cz