AKCE: 29. 3. 2023, 9:00–16:00

Konference Kreativita do škol: idea, metody, příklady dobré paxe

V rámci projektu Zvyšování kompetencí aktérů kreativního vzdělávání v Olomouckém kraji dochází k propojování pedagogů s umělci i kreativci a představení možností vzájemné spolupráce.

@inovaceok.cz
Datum konání: 29. 3. 2023, 9:00–16:00
Místo konání: Pevnost poznání, 17. listopadu č. 7, Olomouc

Kreativní vzdělávání se už v Česku osvědčilo, věnuje se mu například město Jihlava a zájem přibývá v řadě krajů. Přes deset let jej rozvíjí Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, která iniciovala vznik platformy uMĚNÍM. Ta čítá přes 30 členů nabízejících učení uměním napříč republikou.

Konference Kreativita do škol: idea, metody, příklady dobré paxe se zaměří na otázky typu – Jak partnerství mezi učitelem a kreativcem probíhá? Jak jej obě strany naplňují? Jak lze propojit kreativní obory primárně s „neuměleckými“ předměty? Představeny budou příklady dobré praxe i administrativní koncepty. 

Program konference je určen pedagogům ZŠ a SŠ, kreativcům, umělcům i zástupcům vedení škol a zřizovatelům. Pořadatelem je Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK), metodické vedení poskytuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV).

Na konferenci naváže v dubnu a květnu 2023 série workshopů, během nichž si učitelé v kooperaci s kreativci osvojí konkrétní postupy a témata pro kreativní partnerství. Program a data workshopů budou zveřejněny do poloviny února.

  • Program bude průběžně doplňován
  • Registrace
  • Více informací o konferenci: zde

Zdroj: inovaceok.cz