AKCE: 21. 9. 2022 – 23. 9. 2022

Konference: Musealization of Heimatstuben and Heimat-collections of refugees, expellees and repatriates

Muzejní svaz Dolního Saska a Brém (MVNB) ve spolupráci se Spolkovým institutem pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě (BKGE) zve na konferenci na téma domovských muzeí a sbírek uprchlíků, vyhnanců a repatriantů. Call for papers platí do 31. května 2022.

mvnb.de
Datum konání: 21. 9. 2022 – 23. 9. 2022
Místo konání: Oldenburg, Německo

Konference je zakončením tříletého projektu a je věnována vědeckým modelům analýzy a muzejním konceptům. Tři panely nabízejí příležitost prezentovat je v jednotlivých příspěvcích:

Panel 1: Integrace domovských sbírek a muzeí v rámci místních a regionálních muzeích.

Panel 2: Útěk a vyhoštění, jak se odráží v tematicky zastřešujících výstavách, dokumentačních centrech atd.

Panel 3: Nadnárodní spolupráce: Přenos domácích sbírek do regionů původu (Polsko, Česká republika atd.), jakož i srovnatelné fenomény kultury vzpomínání v Evropě, např. kultura vzpomínání ve východním Polsku.

Diskutovanými otázkami jsou mimo jiné výzvy, s nimiž se organizátoři a organizátorky výstav v souvislosti s tímto tématem potýkají – Jak mohou vypadat potenciální koncepty řešení? Jak lze útěk a vyhnání v důsledku druhé světové války prezentovat a jak lze nalézt historicky vhodný a společensky přijatelný konsensus mezi různými narativy? 

Pro zájemce přednést také svůj příspěvek na konferenci je možné zaslat abstrakt (max. 2 000 znaků) na adresu Natalie Reinsch: natalie.reinsch@mvnb.de

Uzávěrka: 31. května 2022

K příspěvku jsou srdečně zváni zejména mladí vědci a vědkyně. Přednášky jsou plánovány na 30 minut s následnou diskusí (15 minut). Každý panel bude zakončen další diskusí na téma panelu. Pracovním jazykem konference je němčina, individuální přednášky lze v případě potřeby konat v angličtině. Příspěvky budou publikovány ve sborníku konference. Pro rukopisy je závazný termín 14. října 2022.

Další informace: Museumsverband Niedersachsen und Bremen: Call for Papers

Zdroj: mvnb.de