AKCE: 5. 9. 2022 – 9. 9. 2022

Metal 2022: Hybridní konference a zasedání ICOM-CC Metals Working Group

Od 5. do 9. září 2022 proběhne hybridní konference zaměřená na kov a 10. prozatímní zasedání pracovní skupiny Mezinárodního výboru pro konzervaci.

@metal2022.org
Datum konání: 5. 9. 2022 – 9. 9. 2022
Místo konání: Námořní pevnost Suomenlinna, Helsinky, Finsko

Začátkem září proběhne v Helsinkách 10. zasedání pracovní konzervátorské skupiny zaměřené na kov (ICOM-CC Metals Working Group) a hybridní konference Metal 2022. Zasedání i konferenci pořádá Mezinárodního výboru pro konzervaci, Finské národní muzeum a Univerzita aplikovaných věd Metropolia.

Zastřešujícím tématem konference je Udržitelnost v ochraně kulturního dědictví, které odráží profesní priority současných konzervátorů: přístupy šetrné k životnímu prostředí, mezioborová spolupráce, sociální spravedlnost, konzervátorské vzdělávání, datová věda, výpočetní technika a vizualizace.

Program konference

Uzávěrka přihlášek pro prezenční účast: 1. 8. 2022, pro virtuální účast: 29. 8. 2022

Více informací o konferenci: zde.

Zdroj: metal2022.org