AKCE: 13.9.2022, 10:00

Seminář: Aktuální problémy týkající se ochrany archeologického kulturního dědictví

Klíčové téma prvního semináře z cyklu problematika ochrany archeologického kulturního dědictví se zaměří na ochranu archeologického kulturního dědictví ve vztahu k nelegálnímu vyhledávání archeologických nálezů.

@cz-museums.cz
Datum konání: 13.9.2022, 10:00
Místo konání: Konírna Nostického paláce v Praze

Setkání bude reagovat na již probíhající diskuze týkající se nových platforem, jež se snaží nastavit pravidla a definovat možnosti spolupráce organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů a takzvaných hledačů – detektorářů. V programu bude vyhodnocováno jejich fungování, ale zároveň bude prezentován i širší kontext problematiky, jako je vlastnictví archeologických nálezů nebo etické hledisko práce muzejních archeologů.

Pořadateli akce jsou Ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky.

Program semináře:

10.00–10.15

Přivítání účastníků semináře a úvodní slovo Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. / Ministerstvo kultury Mgr. Irena Chovančíková / Asociace muzeí a galerií České republiky

10.15–10.45 Archeologický nález a jeho vlastnictví JUDr. Martin Zídek / Ministerstvo kultury, Odbor památkové inspekce

10.45–11.30 AMČR-PAS a zkušenosti z jeho využívání Mgr. Jan Mařík, Ph.D. / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Mgr. Balász Komoróczy, Ph.D. / Archeologický ústav AV ČR, Brno

11.30–12.00 Archeologické kulturní památky a detektorový průzkum Mgr. Jan Pařez / Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Odbor archeologie Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. / Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Odbor archeologie

12.00–12.30 Diskuze I. část

12.30–13.00 Přestávka na malé občerstvení

13.00–13.45 Detektoring z pohledu vlastníka archeologických nálezů Mgr. Petr Fedor / Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče Mgr. Jaroslava Vítovcová / Krajský úřad Jihočeského kraje, Oddělení památkové péče

13.45–14.15 Jak nalézat a neničit? PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. / Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Archeologické oddělení

14.15–14.45 Nálezy učiněné detektorem kovů a etika muzejních archeologů Mgr. Jiří Orna / Archeologická komise AMG

14.45–15.15 Stav ničení archeologických památek v České republice RNDr. Miroslav Patrik / Děti Země

15.15–15.30 Diskuze II. část

15.30–16.00 Závěrečná diskuze a ukončení seminář

Zdroj: propamatky.info