AKCE: 19. 9. 2022 – 23. 9. 2022

53. mezinárodní konference archeologie středověku

V hospitálu Kuks proběhne mezinárodní konference archeologie středověku na téma "Archeologie hygieny"

53. mezinárodní konference archeologie středověku
Datum konání: 19. 9. 2022 – 23. 9. 2022

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Národní památkový ústav, Archeologický ústav AV ČR, Brno a Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pořádají mezinárodní konferenci archeologie středověku. 

Tématem konference bude "Archeologie hygieny". Podle organizátorů konference nabízí téma "možnost prezentovat například výsledky výzkumů odpadních objektů
a odpadů, situací spojených se zásobováním vodou a využíváním vodních zdrojů, doklady materiální kultury (např. hygienické, lékařské, lékárnické či kosmetické potřeby) nebo poznatky z oblasti archeobotaniky, archeozoologie, parazitologie nebo fyzické antropologie (např. doklady chorob). Vítaným tématem jsou také středověké a raně novověké špitály."

Více informací zde.

Zdroj: archeo-muzeo.phil.muni.cz