AKCE: 15. 9. 2022 – 17. 9. 2022

Central European Institutions, New Worlds and Old Mythologies

Mezinárodní konference, pořádaná Středoevropským fórem Olomouc (SEFO), se zaměří na cíle, problémy a možnosti spolupráce středoevropských kulturních institucí, muzeí a galerií.

Central European Institutions, New Worlds and Old Mythologies
Datum konání: 15. 9. 2022 – 17. 9. 2022
Místo konání: Arcidiecézní muzeum Olomouc

Jak fungují středoevropské kulturní instituce, muzea a galerie? S jakými problémy se potýkají a jaké jsou jejich cíle? Jak se navzájem podobají, v čem se liší? A má smysl usilovat o jejich propojení? To jsou jen některé z otázek, které klade první mezinárodní konference pořádaná Středoevropským fórem Olomouc (SEFO). Jejím cílem je prověřit možnosti vzájemné spolupráce, nalézt její potenciální průsečíky i limity.

Pozornost bude věnována třem souvisejícím oblastem – (1) institucionální politice, (2) výstavní praxi a (3) vzdělávání. Zatímco první panel se zaměřuje na podmínky a způsoby, jakými regionální instituce dlouhodobě operují, druhý a třetí panel jsou věnovány konkrétním zkušenostem souvisejícím zejména s organizací a fungováním stálých expozic a jejich propojením s krátkodobými projekty, respektive vzdělávací programy.

Konference je součástí celoročního programu SEFO 2022, jehož hlavním tématem je revize vztahu „doma a světa“ v současném středoevropském myšlení. Rozvíjí dlouhodobé priority instituce, která se zaměřuje na výzkum středoevropského umění a kulturního života totalitního a posttotalitního období.

Abstrakty zasílejte do 30. 4. 2022.

Konference je určena především odborníkům v oboru, je ale přístupna také široké veřejnosti. Kromě pozvaných hostů a zástupců institucí vítáme i nezávislé badatele, aby představili aktuální poznatky či trendy. Vítány jsou příspěvky v délce 30 minut doplněné prezentací nebo promítáním. Příspěvky budou doprovozeny soustředěnou diskusí. Na konci každého panelu proběhne moderovaný kulatý stůl.

Maximální rozsah abstraktu je omezen na 1800 znaků. Měl by být doplněn krátkým CV v délce 500 znaků. Obojí zašlete na e-mailovou adresu: SEFO@muo.cz. Termín odevzdání je 30. dubna 2022. Úspěšní žadatelé budou informováni do 15. května 2022. Výsledný program včetně hlavních řečníků bude zveřejněn do 31. května 2022.

V závislosti na zdravotní a globálně-politické situaci bude konference organizována v běžném režimu, respektive převedena do hybridní formy. Jednacím jazykem je angličtina, zajištěno je simultánní tlumočení. Je možno žádat o příspěvek na cestovní a ubytovací náklady.

Zdroj: muo.cz