AKCE: 20.9.2022, 9:00 – 22.9.2022, 13:00

46. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky zvou na letošní ročník semináře.

46. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG
Datum konání: 20.9.2022, 9:00 – 22.9.2022, 13:00
Místo konání: Technická univerzita, budova G, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec

Semináře komise knihovníků muzeí a galerií při AMG ČR informují knihovníky muzeí a galerií o aktuálních problémech a jejich řešení ve sférách jejich působnosti, o novinkách v oboru a zajímavých a přínosných výstupech z činnosti muzejních knihoven. Odborný program 46. semináře bude rozdělen do několika základních bloků. Vysoce aktuální témata přiblíží účastníkům jako obvykle přední odborníci v problematice a zástupci ústředních institucí.

Seminář připravuje Knihovnická komise AMG ve spolupráci se Severočeským muzeum v Liberci.

Pozvánka

Základní informace 

Program

Přihlašovací formulář 

Více informací na stránkách SKIP a AMG.

Zdroj: skipcr.cz; cz-museums.cz