AKCE: 8. 10. 2024 – 9. 10. 2024

Konference "Je občanskou povinností každého, aby ochraně památek byl nápomocen." Památková péče ve městech v 19. a 20. století a její tradice

Mezinárodní konference na téma ochrany památek a péče o ně  ve městech v 19. a 20. století.

Konference "Je občanskou povinností každého, aby ochraně památek byl nápomocen." Památková péče ve městech v 19. a 20. století a její tradice
Datum konání: 8. 10. 2024 – 9. 10. 2024
Místo konání: Rezidence primátora hl. města Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1

Mezinárodní konference, pořádaná Archivem hlavního města Prahy ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Muzeem hlavního města Prahy a Národním památkovým ústavem, se bude konat 8. a 9. října 2024 v Rezidenci primátora hl. města Prahy (Mariánské náměstí 1, Praha 1). 

Ochrana památek a péče o ně jsou nepochybně významné fenomény provázející urbánní vývoj v 19. a 20. století. Jejich institucionalizace představuje současně i významný modernizační trend zejména v historii velkoměst. Hlavní tematickou linii naší konference proto tvoří otázky, jakou roli hrály politické reprezentace měst a městská samospráva při zrodu a fungování památkové péče a při ochraně nemovitých i movitých památek v prostoru měst, jaké úkoly v této oblasti plnily, jaké instituce a městská zařízení se na ní podílely, jak se projevovalo pozitivní či negativní střetávání/ovlivňování zájmů jednotlivců nebo městských, popř. státních institucí v péči o památky ve prospěch jejich zachování nebo naopak jejich ničení. Podstatná je také rovina kolektivního či individuálního vnímání, a tedy jak na ochranu památek nahlíželi obyvatelé měst, jak se s ní ztotožňovali či jak se na tomto poli angažovali. Odpovědi či objasnění těchto otázek bychom rádi hledali nejen pro Prahu a další česká a moravská města, ale chtěli bychom rovněž zohlednit situaci v ostatních (středo)evropských metropolích.

Nabídky referátů posílejte spolu s abstraktem a krátkým životopisem do 25. dubna 2024 na adresu Marketa.Ruckova@praha.eu.

Konferenční jazyky: čeština, němčina, angličtina; simultánní tlumočení v českém a německém jazyce je zajištěno.

Call for Papers

Více informací zde.

Zdroj: hiu.cas.cz