AKCE: 30. 9. 2024 – 2. 10. 2024

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VIII.

Osmý ročník konference Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG.

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VIII.
Datum konání: 30. 9. 2024 – 2. 10. 2024
Místo konání: Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG zvou na konferenci pod záštitou Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví.

Osmý ročník konference sleduje několik aspektů, které s pestrostí v muzejní edukaci souvisejí a ve spektru činností muzejního pedagoga hrají zásadní roli. Konference je otevírá prostřednictvím tří tematických bloků:

  1. Edukace v muzeích se smíšenými sbírkami - teoretické vymezení problematiky, reflexe současného stavu v České republice a na Slovensku, realizované výzkumy, zahraniční zkušenosti
  2. Zážitek, emoce a tabu přI edukaci v muzeu - specifika edukace muzejního publika a celkové působení muzea, jeho expozic, výstav atd. na návštěvníky, úskalí a výzvy při zpracovávání vybraných témat pro jednotlivé cílové skupiny, případové studie
  3. Edukace cílená na jiné než školní skupiny - jednorázová i systematická práce s různými skupinami muzejního publika, rozličné edukační formáty, workshopy, kurzy atd. nabízené muzeem laické i odborné veřejnosti, případové studie

Na konferenci je možné se přihlásit s odborným příspěvkem, nebo jako běžný účastník bez příspěvku. Název příspěvku, jeho anotaci (do 10 řádků) a vlastní profesní medailon (do 8 řádků) uveďte přímo do formuláře e-přihlášky. O rozhodnutí, zda jejich příspěvek bude na program konference zařazen, či nikoli, budou autoři informováni e-mailem v průběhu měsíce června. Po tomto datu bude kompletován program celé konference. Účastníci se zavazují, že dodají příspěvek také v písemné podobě pro elektronický sborník do 31. 11. 2024.

Online přihláška

Více informací zde.

Zdroj: mcmp.cz