AKCE: 15. 10. 2024 – 16. 10. 2024

14. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky

Cílem setkání je především příprava koncepcí a strategií činnosti AMG na další období (2025–2027) a seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém období (2022–2024). 

14. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky
Datum konání: 15. 10. 2024 – 16. 10. 2024
Místo konání: Národní zemědělské muzeum Ostrava – Muzum potravin a zemědělských strojů v Ostravě, Konferenční centrum, Vítkovice 3033, Ostrava

V současné době má AMG 314 řádných členů (institucí), 214 individuálních a 18 čestných členů. Sněm AMG je vrcholným orgánem profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Letos se odborná obec sejde v Národním zemědělském muzeu Ostrava. Kromě organizačních a personálních otázek a přípravy koncepce a strategií činnosti AMG na následující obodbí, je sněm AMG rovněž příležitostí k projednání aktuálních problémů, které hýbají oborem muzejnictví v České republice. 

Program a další podrobné informace: zde

Zdroj: cz-museums.cz