AKCE: 17. 10. 2024 – 18. 10. 2024

Dějiny ve veřejném prostoru IV. Paměť pod tlakem: napětí, konflikty, katarze

Čtvrtý ročník konference přijímá abstrakty příspěvků do 15. května.

Dějiny ve veřejném prostoru IV. Paměť pod tlakem: napětí, konflikty, katarze
Datum konání: 17. 10. 2024 – 18. 10. 2024
Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Historie vždy byla v úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nečekaně prolamuje i nepozorovaně prosakuje, poskytuje živnou půdu představám o budoucnosti a někdy také legitimizuje naše rozhodování. Způsoby, jakými jako společnost užíváme minulost, proto vyžadují průběžnou reflexi. Zástupci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Národního muzea a neziskové organizace Antikomplex tvoří platformu, jež v pravidelném intervalu poskytuje příležitost k mezioborové diskuzi zahrnující širokou škálu přístupů a zkušeností, které se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru dotýkají.

Paměť bez konfliktů, rozdílných perspektiv a neustálých proměn neexistuje. V posledních letech na ni působila celá řada vlivů: prožíváme ozbrojené konflikty, ale také vnímáme kulturní války nebo environmentální problémy, které ovlivňují naše představy o minulosti a budoucnosti. Kromě těchto aktuálně zakoušených událostí nelze nezmínit vliv pandemie Covid-19 na způsoby, jakými zacházíme s minulostí ve veřejném prostoru. Na tyto impulzy reagují jak různorodé paměťové instituce, tak paměťová studia, která popisují mimo jiné radikalizaci paměti, prézentismus či zdůrazňují její dynamiku skrze pojem ekologie paměti. Čtvrtý ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru proto věnujeme proměnám paměti pod tlakem nejrůznějších tenzí a konfliktů.

Fórum chápeme jako otevřenou platformu pro setkávání různých profesí, oborů a přístupů, které se snaží o reflexi našeho vztahu k minulosti, sebereflexi vlastní zkušenosti a obohacení vlastní praxe o nové podněty.

Ukončení registrace příspěvků: 15. května 2024
Výsledek výběru příspěvků: 28. června 2024

Registrační formulář

Call for Abstracts

Tematické okruhy

  1. Paměť a konflikty
  2. Centra a periferie paměti
  3. Proměny přístupů k paměti

Konferenční poplatky (přednášející i posluchači):

  • Vstup 1 den: 400,- Kč
  • Vstup oba dny: 500,- Kč
  • Studenti: zdarma (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

Vybrané příspěvky bude možné publikovat jako studie v časopisech Dějiny a současnost, Moderní dějiny a Soudobé dějiny.

Více informací zde.

Zdroj: forumdvp.ff.cuni.cz