AKCE 15. 10. 2024 – 16. 10. 2024

14. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky

Cílem setkání je především příprava koncepcí a strategií činnosti AMG na další období (2025–2027) a seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém období (2022–2024).