AKCE: 2.11.2021, 10:00

Nová evropská legislativa v oblasti ochrany kulturního dědictví

Kdy:   2. 11. 2021 od 10:00

Cílová skupina: zřizovatelé muzeí a galerií, management galerií a muzeí, registrátoři specialisté

Seminář vedený pracovníky Samostatného oddělení ochrany kulturních statků MK je další z akcí metodického centra NGP v tematickém cyklu Mobilita sbírek, letošní téma sleduje dopady nové evropské legislativy v oblasti ochrany kulturního dědictví na naše muzejnictví. 

Datum konání: 2.11.2021, 10:00
Místo konání: NGP, Auditorium Veletržního paláce, Dukelských Hrdinů 47, Praha 7

Program semináře je koncipován do dvou bloků:

I)    Přehled opatření přijatých na úrovni EU v oblasti ochrany kulturního dědictví s akcentem na mobilitu kulturních statků

Stávající národní recepce opatření vycházejících z Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (UNESCO 1970)
Východiska a cíle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků
Dopady jednotlivých ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 na mobilitu kulturních statků
Navrhované způsoby adaptace národního právního řádu

II)     Praktické dopady opatření přijatých na úrovni EU na oblast muzejnictví

Příprava Prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků
Bezpečná úložiště a výjimky z povinnosti dovozních licencí
Nezbytná dokumentace a vydávání dovozních licencí
Elektronické databáze
Česká muzea a muzea umění od účinnosti Prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1079

Účastníci musí dodržet aktuálně platná hygienická pravidla, zejména doložit bezinfekčnost jedním z platných certifikátů a po celou dobu pobytu v uzavřených prostorách nosit respirátor FFP2.

Předpokládaná kapacita semináře je 50 účastníků (nebo podle aktuální epidemiologické situace), rozhodovat bude datum přijetí přihlášky. Registrace na seminář bude otevřena do 25. 10. 2021 nebo do naplnění kapacity sálu. Zájemci mohou své přihlášky na přiloženém formuláři zasílat e-mailem na adresu dagmar.jelinkova@ngprague.cz.