AKCE: 10. 9. 2024 – 12. 9. 2024

Konference konzervátorů-restaurátorů 2024

32. ročník konference konzervátorů a restaurátorů se koná ve Vrchlabí.

Konference konzervátorů-restaurátorů 2024
Datum konání: 10. 9. 2024 – 12. 9. 2024
Místo konání: Kulturní dům Střelnice Vrchlabí, Vančurova 378, Vrchlabí

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky a Muzeem Krkonoš – Návštěvnickým centrem Krkonošského národního parkuzvou na 32. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů.

Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora- restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Součástí programu bude také odborná exkurze. V rámci konference se Komise konzervátorů-restaurátorů letos proběhne plenární zasedání a volba do výboru Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí.

Recenzované příspěvky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2024, informativní příspěvky a postery do 10. 6. 2024 zasláním textu příspěvku na adresu fricova@tmbrno.cz a vyplněním e-formuláře. Příspěvky a abstrakty posterů, odsouhlasené redakční radou, budou publikovány v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory.

Registrační formulář a více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz