AKCE: 23. 9. 2024, 10:00–15:30

MUZEUM ŠKOLE – ŠKOLA MUZEU? (13)

Třinácté setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzeami a školami  v rámci AMG.

MUZEUM ŠKOLE – ŠKOLA MUZEU? (13)
Datum konání: 23. 9. 2024, 10:00–15:30
Místo konání: Památník ticha, Bubenská 177/8b, Praha 7 – Bubny

Třinácté setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzejními a galerijními institucemi a školami, která již sedmým rokem participuje na profesním rozvoji členské základny Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Jednodenní akce proběhne jako krátká přednáška a praktické semináře pro členy komise a další zájemce, které tato problematika zajímá, chtějí o ní diskutovat, nahlížet na různé přístupy, sdílet praktické zkušenosti.

Setkání je zaměřené tentokráte na téma edukace žáků se specifickými potřebami. Účastnický poplatek 100,- Kč (zahrnuje drobné občerstvení). Přihlášky zasílejte na kralova@muzeum-melnik.cz do 16. 9. 2024. Akce je limitována počtem účastníků, velmi děkujeme za včasné přihlášení.  Na setkání s Vámi se opět těší Iva Vachková a Jitka Králová.

Přihláška

Více informací zde.

Zdroj: mcmp.cz