AKCE: 18. 9. 2024 – 20. 9. 2024

5th International Conference on Integrated Pest Management (IPM) for Cultural Heritage

Konference s cílem podpořit mezinárodní přenos znalostí a další vzdělávání o integrované ochraně proti škůdcům v muzeích, archivech a historických budovách.

5th International Conference on Integrated Pest Management (IPM) for Cultural Heritage
Datum konání: 18. 9. 2024 – 20. 9. 2024
Místo konání: Humboldt Forum, Schloßplatz 1, Berlin

Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preussischer Kulturbesitz ve spolupráci s Museum für Naturkunde Berlin pořádají 5. mezinárodní konferenci o integrované ochraně proti škůdcům (IPM) pro kulturní dědictví. Cílem akce je podpořit mezinárodní přenos znalostí a další vzdělávání o IPM v muzeích, archivech a historických budovách.

S postupující globalizací, stále se zvyšujícími mezikontinentálními toky zboží a globální změnou klimatu se stále častěji a v kratších intervalech objevují nové požadavky na integrovanou ochranu proti škodám. Synantropní a kosmopolitní druhy škůdců a také invazivní neobiota stále více utvářejí globálně jednotnější obraz IPM. Mezinárodní vědecká spolupráce v oblasti IPM pro ochranu kulturního dědictví je proto více než zásadní.

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz