AKCE: 9. 9. 2024 – 11. 9. 2024

Konference Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Univerzita Palackého v Olomouci a Moravské zemské muzeum zvou na konferenci o dějinách archeologie v českých zemích a na Slovensku.

Konference Dějiny archeologie v českých zemích  a na Slovensku
Datum konání: 9. 9. 2024 – 11. 9. 2024
Místo konání: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Univerzita Palackého v Olomouci a Moravské zemské muzeum zvou na konferenci o dějinách archeologie v českých zemích a na Slovensku. Konference se koná u příležitosti 100 let od vzniku Německé společnosti pro pravěk a ranou dobu dějinnou v Československu (Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei) v roce 1924.

Preferované tematické okruhy:

  • německo-české, resp. obecně interetnické (česko-slovenské, slovensko-maďarské apod.) vztahy v archeologii
  • osobnosti archeologie (především) německé národnosti
  • dějiny institucí a výzkumů významných nalezišť

Chronologické vymezení tematických okruhů: závěr 19. století – polovina 20. století

Exkurze: Žatec, Rubín u Podbořan, Zakletý mnich u Drahomyšle (odpoledne 10. září 2024)

V případě Vašeho zájmu o účast na konferenci prosíme o zprávu do 30. dubna 2024 (včetně případného námětu Vaší přednášky) na e-mailovou adresu konference2024@uappmost.cz. Podrobnější informace budou k dispozici v průběhu května. Příspěvky z konference budou zveřejněny v samostatném sborníku.

Více informací zde.

Zdroj: upa.ff.cuni.cz