AKCE: 17. 9. 2024 – 18. 9. 2024

Mezinárodní konference Preserving Memory. Holocaust Monuments and Memorials in Central Europe

Mezinárodní konference věnována pomníkům a památníkům holocaustu ve střední Evropě.

Mezinárodní konference Preserving Memory. Holocaust Monuments and Memorials in Central Europe
Datum konání: 17. 9. 2024 – 18. 9. 2024
Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Mezinárodní konference se zaměří na zhodnocení pomníků a památníků holocaustu ve střední Evropě. Cílem setkání je prezentovat historické, politicko-společenské a umělecké souvislosti vzniku těchto děl a zhodnotit soudobý a aktuální pohled na tyto památky a pamětníky. Konference se také bude zabývat otázkou formování židovské a romské identity v širším společenském a kulturním kontextu, stejně jako formováním individuální a kolektivní paměti holocaustu a jejím promítnutím do konkrétních památkových a památných realizací.

Zájemce o aktivní účast by měli podat návrh přísspěvku (název příspěvku a stručnou anotaci o délce max. 800 znaků) nejpozději do 31. května 2024 na adresu janacova@udu.cas.cz.  Délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut, jazyk konference je angličtina. 

Konferenci pořádá Ústav dějin umění Akademie věd ČR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ČR a Centrem židovského umění při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (Izrael).

Pozvánka

Více informací zde.

Zdroj: udu.cas.cz