AKCE: 26. 11. 2021 – 10. 12. 2021

Rethinking museum practices: decolonizing collections

V listopadu a prosinci probíhá série přednášek se zaměřením na téma reflexe kolonialismu v muzejnictví, a to v zaštítění Mezinárodním výborem pro dokumentaci a Mezinárodním výborem pro sbírkovou činnost Mezinárodní rady muzeí a brazilským výborem ICOM.

©comcol.mini.icom.museum
Datum konání: 26. 11. 2021 – 10. 12. 2021
Místo konání: Online

Téma jednotlivých setkání, která probíhají prostřednictvím aplikace ZOOM a za simultánního tlumočení do angličtiny, španělština a portugalštiny, jsou následující: 

  • 26. listopadu: Znovu promýšlení restitucí a repatriací,
  • 30. listopadu: Přehodnocení výzkumu původu, sdílení informací a znalostí,
  • 3. prosince: Přehodnocení forem přijímání do sbírek: dekolonizace uměleckých sbírek,
  • 7. prosince: Přehodnocení katalogizace, klasifikace a digitalizace,
  • 10. prosince: Závěrečné zasedání – Přehodnocení institucionální transparentnosti a odpovědnosti.

Podrobné informace k programu: comcol.mini.icom.museum.