AKCE: 24. 11. 2022

Konference: Archivy, moc, politika

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Národní archiv ČR a Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP v Ústí nad Labem pořádají konferenci k dějinám archivnictví

Konference: Archivy, moc, politika
Datum konání: 24. 11. 2022

Konference Archivy, moc, politika chce věnovat pozornost vzájemnému vztahu jednotlivých archivů a rovněž vztahu archivů k moci a politice. V rámci tohoto zaměření se pak rýsují hlavní témata konference:

  • Vznik Československa a následná diskuse o organizaci archivů, o tom, jaká má být jejich role v novém státě, jak ji vnímali archiváři, jak úředníci a politici
  • Archivy dalších národností žijících v Československu
  • Archivy v době okupace a války – působily jako prostředek k hájení a udržování českého historického a národního vědomí, nebo jako nástroj okupační politiky?
  • Archivy po roce 1945 – tehdy se začíná projevovat proměna jejich poslání směrem k instituci sloužící veřejným zájmům
  • Archivy po roce 1948 – zde můžeme sledovat dilema obdobné jako za okupace: je oprávněné vidět v archivech hlavně místo, kam “ideologická vichřice” nedosahovala a kde tedy politická hlediska neplatila vůbec případně jen omezeně, nebo se navzdory vnějšímu zdání archivy profilovaly jako jedna z důležitých ideových zbrojnic nového režimu a jako servis podporující jeho potřeby?
  • Proměna archivnictví v 50. letech 20. století – jak se v archivech měnila atmosféra, personální obsazení, jak se posouvaly jejich úkoly, jak se projevovalo začlenění státních archivů do resortu ministerstva vnitra a vliv SNB?
  • Jaké fondy se upřednostňovaly, jaké naopak odsouvaly, jak se měnila kritéria pro skartace?
  • Jak se během doby měnila pravidla pro přístup do archivů a k jednotlivým archivním souborům – které archivy a soubory se uzavíraly, které byly přístupné jen někomu (a komu?)
  • Archivy a archivnictví v 60. letech – zcivilnění, role archivů v nastupujícím reformním procesu (rehabilitace?)
  • Archivy po roce 1989 – nové postavení a možnosti (politické, technické), nový vztah k moci a politice, sepětí a jisté podřízení zůstává? A jak se případně projevuje? 

Názvy a abstrakty případných příspěvků zasílejte do 30. září 2022 na adresu Jan.Kahuda@nacr.cz

Více informací zde.

Zdroj: usd.cas.cz