AKCE: 24. 11. 2022 – 25.11.2022, 13:54

Mezioborový seminář Učitelé a archeologie

Mezioborový seminář věnován tématu pravěku ve školní výuce a v muzeích.

Mezioborový seminář Učitelé a archeologie
Datum konání: 24. 11. 2022 – 25.11.2022, 13:54
Místo konání: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zve k účasti na dvoudenním mezioborovém semináři Učitelé a archeologie. Přednášky budou probíhat v těchto sekcích: 

  • Učitelé a/nebo archeologové? (Fenomén učitelů – archeologů), 
  • Archeologie do škol (Osobnost Eduarda Štorcha), 
  • Archeologie před školou i za školou (Archeologické kroužky, oddíly a tlupy),
  • Pravěk ve škole, nebo v muzeu? (Perspektivy výuky pravěku).

Vystoupí přední čeští a moravští odborníci na danou problematiku, mezi nimi například Pavel Titz (Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v Praze), Denisa Brejchová (Západočeské muzeum v Plzni) nebo Radka Dvořáková a Zuzana Schierová (Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK Praha).

Program semináře

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: npmk.cz