AKCE: 25.11.2022, 0:00

Konference Současné trendy konverzí

Konference shrne výsledky výzkumů, které se věnují záchraně ohrožených objektů průmyslového dědictví formou nového využití.

@k129.cz
Datum konání: 25.11.2022, 0:00
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT, Praha, katedra architektury

Období přibližně 200 let stavebního vývoje první a druhé industrializace (1750–1950), dnes nazývané Průmyslová revoluce 1-0 a 2-0, je z převážné části již dobře zmapováno. Další objekty z této významné doby a jejich osudy jsou však často velmi nejisté a závislé na mnoha víceméně náhodných okolnostech. Třetí období (Průmyslová revoluce 3-0), které začínalo v 60. letech 20. století a charakterizoval ho přechod k automatizované výrobě a nástup počítačů, v současné době končí kvůli permanentně ohlašované a nezvratně probíhající Průmyslové revoluci 4-0. Očekávaná ztráta funkcí původních poválečných průmyslových objektů logicky vede i k opouštění a následné likvidaci těchto staveb. Pro jejich záchranu a nové využití, které má smysl pro uchování historických stop a má přesah i do ekologie a ochrany životního prostředí, nejsou u nás stanovena zatím žádná pravidla ani ověřené postupy, které by mohli potencionální vlastníci a investoři pro přípravu konverzí průmyslového dědictví použít. Připravovaná konference by měla alespoň zčásti tento deficit vyplnit a diskuzi o této teoreticky málo probádané architektonické oblasti nastartovat.

Pozvánka na konferenci

Zdroj: propamatky.cz; k129.cz