AKCE: 26.11.2022, 16:00 – 21.11.2022, 21:00

Odvaha nerůst: metody neformálního vzdělávání pro sociálně-ekonomickou transformaci

Re-set: platforma pro sociálně-ekonomickou transformaci zve na odpolední workshopy a panelovou diskuzi u příležitosti vydání dvou publikací, věnujícím se tématu sociálně-ekologické transformace, nerůstu a kulturně citlivému vzdělávání o transformaci světa.

Odvaha nerůst: metody neformálního vzdělávání pro sociálně-ekonomickou transformaci
Datum konání: 26.11.2022, 16:00 – 21.11.2022, 21:00
Místo konání: prostor 39, Řehořova 33/39, Praha

Odpolední workshopy s panelovou debatou bude rozvíjet praktické lektorské dovednosti i myšlenkové podhoubí, ze kterého naše vzdělávací praxe vyrůstá. Akce je určena všem lektorům a lektorkám, učitelům, učitelkám a dalším zájemcům o vzdělávání.

Program:

Workshopy od 16:30 do 18:00

  • Gamifikace ve vzdělávání se školitelem Filipem Gáborem
  • Jak začít učit o nerůstu? Praktická ukázka metod z publikace Odvaha nerůst

Představení dvou publikací, od 18:30

  • Odvaha nerůst: Metody neformálního vzdělávání pro sociálně-ekologickou transformaci
  • Pozapomenutou cestou: Kolektivní kroky ke kulturně citlivému vzdělávání v kontextu sociálně-ekologické transformace

Vzděláváním k sociálně-ekologické transformaci – panelová debata od 19:00 do 20:30

  • V době několikanásobných krizí je třeba přehodnotit náš přístup ke vzdělávání. Jakkoli by vzdělávání mělo být jedním z klíčů k řešení oněch krizí, velmi často jen reprodukuje status quo. Posiluje společenské nerovnosti, je zaměřené na individuální úspěch nebo slouží tržním zájmům. Za transformativní vzdělávání můžeme považovat takové, které umožňuje posun a transformaci těchto mentálních modelů, ze kterých vyrůstá. Jak takové vzdělávání vypadá a jak reaguje na jednotlivé krize? Je možné prosazovat jej také do školních lavic vzdělávacích institucí, nebo je nutné nejprve změnit i je? A jaké jsou příklady dobré praxe ze zahraničí? Panelistky: Tereza Čajková (University of British Columbia), Magdalena Šipka (NaZemi), Sofie Koscholke (Kreisau Initiative). Panel moderuje Jakub Mácha z platformy Re-set.

Více informací o události: zde