AKCE: 30. 5. 2022 – 31. 5. 2022

Muzea, památky a konzervace 2022

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT  v Praze, Slezská univerzita v Opavě a Masarykova univerzita v Brně  zvou na další ročník odborné studentské konference.

Muzea, památky a konzervace 2022
Datum konání: 30. 5. 2022 – 31. 5. 2022
Místo konání: Zámecký pivovar Litomyšl, Jiráskova 133

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT  v Praze, Slezská univerzita v Opavě a Masarykova univerzita v Brně  připravují  program pro další ročník odborné studentské konference, která se letos bude konat v Litomyšli ve dnech 30. – 31. 5. 2022 v prostorách zámeckého pivovaru, Litomyšl, Jiráskova 133.  

Základním cílem konference, na které by se měli setkávat studenti Bc., Mgr., Ph.D. oborů a mladí odborníci do dvou let od ukončení studia, je umožnit prezentovat dosažené výsledky, podpořit výměnu zkušeností a názorů na problematiku péče o kulturní dědictví a upevňovat vazby a spolupráci jak mezi školami, tak studenty a absolventy.

Příspěvky a postery, prezentované v rámci konference, by měly odrážet problematiku dotýkající se činnosti muzeí, galerií, archivů, knihoven, památkové péče a konzervace a restaurování, především pak:

  • konzervace a restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
  • aktuální trendy v koncepci péče o památky
  • ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví
  • materiálový a technologický průzkum památek

Zájemci mohou zasílat přihlášky s abstrakty přednášek nejpozději do 6. května  2022 na adresu lenka.bartosova@vscht.cz.

Termín pro přihlášky pasivních účastníků je 13. května 2022.

Jednacím jazykem konference bude český, slovenský a anglický jazyk.

Přihláška

Více informací zde.

Zdroj: slu.cz