AKCE 30. 5. 2022 – 31. 5. 2022

Muzea, památky a konzervace 2022

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT  v Praze, Slezská univerzita v Opavě a Masarykova univerzita v Brně  zvou na další ročník odborné studentské konference.