AKCE: 27. 4. 2022, 12:00–13:00

Webinář NEMO: Prezentace projektu MEMEX

Další ze série webinářů Sítě evropských muzejních organizací NEMO představí tříletý projekt programu Horizon 2020 s názvem MEMEX zaměřený na digitální formy výkladu. 

@ne-mo.org
Datum konání: 27. 4. 2022, 12:00–13:00
Místo konání: Online

MEMEX je tříletý projekt RIA financovaný v rámci programu Horizont 2020. Projekt MEMEX se zaměřuje na podporu sociální soudržnosti prostřednictvím kolaborativních nástrojů souvisejících s digitálními technologiemi a nástroji používanými ke komunikaci a sdílení znalostí a hodnot kulturní krajiny (Heritage-ICT), které poskytují přístup k hmotnému a nehmotnému kulturnímu dědictví (CH) a usnadňují setkání, diskuse a interakce mezi komunitami ohroženými sociokulturním vyloučením. Přístup MEMEX pak kombinuje jak sociální, tak technologické inovace.

Je to důležitý příklad, jak kulturní dědictví a jeho reinterpretace a opětovné využití prostřednictvím digitálního vyprávění příběhů tvoří klíčové médium při utváření inkluzivnější společnosti a utváření inkluzivních strategií rozvoje publika. Během tohoto setkání se účastníci seznámí s publikem a strategií jeho mobilizace, digitálním vyprávěním příběhů a dalšími doporučeními vypracovanými v rámci projektu. Vedle toho budou prezentovány i strategické podobnosti a rozdíly, pokud jde o implementaci 3 pilotních projektů, a to v Paříži, Lisabonu a Barceloně.

Webinář je zdarma, avšak registrace je povinná. Max. počet účastníků na webináři je 200.

Registrace a další informace: ne-mo.org/training/nemo-webinars.

Více informací o projektu MEMEX: memexproject.eu.

Zdroj: ne-mo.org