AKCE: 1. 6. 2022 – 2. 6. 2022

Konference Objekty venkovského stavitelství na původních místech s muzejními či jinými expozicemi

Odborná konference se koná u příležitosti 130 let od narození konzervátora památkové péče Ing. Josefa Kšíra

Konference Objekty venkovského stavitelství na původních místech s muzejními či jinými expozicemi
Datum konání: 1. 6. 2022 – 2. 6. 2022
Místo konání: Záloženský dům, Příkazy u Olomouce čp. 125

Česká národopisná společnost, Hanácké muzeum v přírodě a Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity v Brně zvou k účasti na odborné konference, pořádané k příležitosti 130 let od narození olomouckého konzervátora památkové péče Ing. Josefa Kšíra.

V rámci záchrany vesnického stavitelství se v minulém století zformovaly dva základní přístupy, a to ochrana v původním prostředí (in situ), který preferovali pracovníci památkové péče, a transfer do muzeí v přírodě pro případ, kdy lidové stavbě hrozil totální zánik nebo její okolí se změnilo natolik, že původní krajinné, historické a sociální vazby přestaly existovat. Diskuse mezi zastánci obou směrů přinesly relevantní poznatky o kladech či záporech obou postupů památkové ochrany vesnických staveb, jejichž výsledky lze nejen na teritoriu České republiky sledovat a porovnávat.

Na základě jednotlivých referátů a formou odborné diskuze cílem konference bude:

  • zhodnotit historii a výsledky snah o záchranu venkovských staveb na jejich původních místech, s využitím pro veřejné muzejní či jiné expozice;
  • připomenout činnost Ing. Josefa Kšíra (1892–1978) při záchraně a dokumentaci památek venkovského stavitelství na střední Moravě;
  • zhodnotit podíl dalších badatelů a pracovníků památkové péče na záchraně vesnických staveb in situ.

Přihlášky na konferenci (s krátkou anotací k referátu) zasílejte do 30. dubna 2022 na e-mail r.tykal@seznam.cz.

Vybrané konferenční referáty, které projdou recenzním řízením, budou publikovány v Národopisném věstníku nebo ve Zpravodaji Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení (2023).

Více informací a přihláška ke stažení zde.

Zdroj: narodopisnaspolecnost.cz


Pozvánka a přihláška