AKCE: 12. 4. 2023, 10:00–15:00

Novela autorského zákona 2022 a muzea

Seminář organizovaný Metodickým centrem pro muzea výtvarného umění Národní galerie Praha.

Novela autorského zákona 2022 a muzea
Datum konání: 12. 4. 2023, 10:00–15:00
Místo konání: Národní galerie Praha, Veletržní palác, auditorium v 6. patře, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Koncem prosince 2022 vstoupila v platnost novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která do tuzemského autorského práva transponuje dvě směrnice Evropského parlamentu a Rady. Seminář organizovaný metodickým centrem bude zaměřen zejména na novinky, které tato novela přináší a jejich dopady na práci muzeí a galerií. Přednášet bude JUDr. Adéla Faladová, vedoucí samostatného oddělení autorského práva na Ministerstvu kultury.

Předpokládaná kapacita semináře, který je zdarma, je 50 účastníků, rozhodovat bude datum přijetí přihlášky. Registrace na seminář bude otevřena do 31. 3. 2023. Zájemci mohou své přihlášky na přiloženém formuláři zasílat e-mailem na adresu dagmar.jelinkova@ngprague.cz.

Více informací zde.

Zdroj: ngprague.cz