AKCE: 20.4.2023, 9:30

Seminář: Moderní materiály minulého století II

Společnost pro technologie ochrany památek STOP pořádá 20. dubna seminář zaměřený na charakteristiku materiálů a stavebních prvků používaných ve druhé polovině 20. století.

@pamatky-stop.cz
Datum konání: 20.4.2023, 9:30
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, adresa: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavském náměstí 833/31

Projekt naváže na seminář konaný v loňském roce Moderní materiály minulého století I, který byl věnován materiálům z plastů, hliníku a azbestu hojně používaného v druhé polovině 20. století. Tentokrát budou představeny další moderní materiály: například hořečnatá maltovina, různé druhy dřevovláknitých desek, pilinobeton, organické sklo a další. Informace poskytnuté v rámci semináře mohou sloužit pro vytvoření názoru na to, co je vhodné či případně vůbec reálné zachovat, jaké jsou alternativní postupy a zkušenosti v příbuzných oborech včetně zahraničí.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Akce je realizována jak prezenční formou (max. pro 100 účastníků), tak i formou webináře s on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání dotazů přednášejícím. Koná se za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Instrukce k přihlášení do webináře zašlou pořadatelé registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce.

Seminářem vás opět provede architekt Ondřej Šefců a účastníci budou mít možnost stažení sborníku ve formátu PDF. Přihlášení je možné do 18. dubna pro prezenční účast a do 19. dubna pro on-line účast.

Výše účastnického poplatku je 1 980 Kč za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč za osobu.

Program:

 • 09:00–09:30 Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
 • 09:30 Zahájení, informace o společnosti STOP – Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
 • 09:45 Úvodní slovo k tématu moderních materiálů – Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
 • 10:15 Vodotěsné izolace v průběhu dějin – Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D., A.W.A.L. s.r.o.
 • 10:45 Přípravky využívané v Československu pro sanaci vlhkého zdiva – Ing. Pavel Fára, Cubus s.r.o.
 • 11:15 Fasádní obklady ve 20. století, jejich životnost, možnosti náhrady a technologie provádění – Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Pavel Kříž, Ph.D., Fakulta Stavební VUT Brno
 • 11:45 Sorelův cement – podlahy, omítky, obklady – Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta Stavební VUT Brno
 • 12:15 Přestávka 45 min.
 • 13:00 Skleněné mozaiky a možnosti jejich obnovy – Ing. Irena Kučerová, Ph.D., VŠCHT, MgA. Josef Červinka, restaurátor
 • 13:30 Osud nádražní haly v Havířově – Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D., Fakulta Stavební VUT Brno
 • 14:00 Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Více informací o konferenci: zde

Zdroj: propamatky.info