AKCE: 12. 4. 2023, 9:00–17:00

Workshop Využití metod dramatické výchovy při muzejní edukaci

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové zve muzení edukátory a pedagogy na workshop věnovaný dramatické výchově v muzejní edukaci.

@muzeumhk.cz
Datum konání: 12. 4. 2023, 9:00–17:00
Místo konání: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové

Lektory workshopu Využití metod dramatické výchovy při muzejní edukaci budou René Vitvar a Robert Smolík.

René Vitvar současnosti působí jako učitel literárně-dramatického oboru na ZUŠ Nová Paka a od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti, zapojen byl třeba do projektu Tabula Fabula, Rudolfinum, festival Malá inventura – Národní galerie.

Robert Smolík vystudoval scénogreafii na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, kde je od roku 2004 interním pedagogem  a mezi léty 2011–2018 zde vedl kabinet scénografie. Od roku 2020 vede s Denisou Václavovou svůj magisterský ateliér udržitelného divadla.

Přihláška