AKCE: 12.4.2023, 17:00

Koncert Vítání jara 2023 nevidomých a slabozrakých studentů

Technické muzeum v Brně, Oddělení dokumentace slepecké historie, pořádá ve spolupráci s Moravským zemským muzeem koncert Vítání jara 2023, který byl letos věnovaný 30. výročí znovuobnovení tradičních koncertů Vítání jara.

@tmb.cz
Datum konání: 12.4.2023, 17:00
Místo konání: přednáškový sál Moravského zemského muzea Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Slepecké muzeum v Brně bylo založeno v roce 1992 významným tyflopedagogem PhDr. Josefem Smýkalem, který působil jako učitel hudby a rovněž stál při zrodu poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. Počátkem 70. let 20. století začal doktor Smýkal organizovat koncerty s názvem Vítání jara, na nichž hráli nevidomí studenti. Za obnovou tradice těchto koncertů stála talentovaná studentka J. Smýkala, Eliška Hluší, která v roce 1993 navázala spolupráci s Konzervatoří Brno. Od roku 2018 se konání koncertů přesunulo do přednáškového sálu Moravského zemského muzea v Brně.

Koncert Vítání jara si každým rokem připomíná některého z pedagogů, který se intenzivně věnoval nevidomým, ale také další nevidomé a slabozraké osobnosti, které celý svůj život usilovaly o zařazení zrakově těžce postižených lidí do společnosti. Letošní jubilejní akce je čestnou výjimkou – je věnována 30. výročí znovuobnovení tradice koncertů Vítání jara,“ vysvětluje garantka koncertu Eliška Hluší. 

Tradiční koncert nevidomých a slabozrakých studentů v Brně se odehraje již po třicáté.

Zdroj: mkcr.cz