AKCE: 19. 4. 2023, 9:00–17:00

Mezinárodní konference: Krajina, Sídla, Památky 2023

První ročník mezinárodní konference se bude zabývat symbiózou mezi kulturní krajinou, lidskými sídly a památkovým fondem. 

@krajinasidlapamatky.cz
Datum konání: 19. 4. 2023, 9:00–17:00
Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav architektury (budova E2), Veveří 331/95

Mezinárodní konference se zaměří na kulturně-historickou i přírodní stopou, které přečkaly do dnešních dnů. Svým zaměřením navazuje na závěry mezinárodního kolokvia 2022

Krajina je součástí veškerého vnímaného prostředí. Sídlo dotváří krajinu, nebo je to naopak? Je křížek u cesty solitérní architektura, nebo součást krajiny? Jsme schopni naše přírodní a kulturní dědictví zachovat pro další generace? A jak? Na podobné otázky by konference ráda nalezla odpovědi. Interdisciplinární konference si klade za cíl dát dohromady doktorandy, pedagogy, architekty, inženýry, památkáře, krajináře a jiné odborníky. 

Autorské příspěvky budou publikovány v on-line sborníku konference s názvem Prostor pro život. Sborníku bude uděleno číslo ISBN.

Program:

 • 08:30 – 09:00 Prezence účastníků 
 • 09:00 – 09:15 Zahájení konference
 • 09:15 – 09:45 Psychologie architektury  Ing. Karel Smejkal, Ph.D. , Intl. Assoc. AIA
 • 09:45 – 11:15 První dopolední blok

Rekonstrukce Dymokurské rybniční soustavy  prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování

Pristupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov  doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav architektúry obytných budov

Krajina, sídla a památky v deníku Jiřího II. Buquoye z italské cesty v letech 1839 a 1840  PhDr. Filip Binder
Historický ústav Akademie věd ČR

 • 11:15 – 11:30 Přestávka na kávu
 • 11:30 – 13:00 Druhý dopolední blok

Využitie LLS pri ochrane krajiny pamiatkovej zóny banských diel v Kremnici  Mgr. Martin Miňo a kolektiv
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica

Postkulturní sídlo jako symbióza krajinného prvku městské divočiny v sídelní struktuře:
smršťující se město Vimperk  Ing. arch. Kateřina Singer
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu

Rehabilitace Santiniho vodního systému v klášteře v Plasích  Ing. Jakub Řehák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb

 • 13:00 – 14:00 Přestávka na oběd 
 • 14:00 – 15:30 První odpolední blok

Vliv architekturního osvětlení na prostředí v areálu NKP Vyšehrad  Ing. arch. Patrik Kučera
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb

Čándigárh plánované a neplánované město  prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Vysoké učení technické  Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu

Výskum a záchrana tradičného staviteľstva v súčasnosti  Peter Brada
Spolok pre autentickú krajinu (občianske združenie)

 • 15:30 – 15:45 Přestávka na kávu
 • 15:45 – 16:45 Druhý odpolední blok – krátké prezentace
 • 16:45 – 17:00 Zakončení konference

Přihláška na konferenci: do 19. dubna.

Webová stránka konference

Zdroj: krajinasidlapamatky.cz