AKCE: 26. 4. 2023, 13:00–18:30

Inspirační program muzejní edukace pro pedagogy a lektory

Ukázky praktických workshopů od muzejních edukátorů zapojených do sítě MuseUM JINAK jsou určené veřejnosti a především zájemcům z řad pedagogů a lektorů.

@nafilm.cz
Datum konání: 26. 4. 2023, 13:00–18:30
Místo konání: Pevnost poznání Olomouc, 17. listopadu 939, Olomouc

Doprovodný program Academia Film Olomouc nabídne workshopy, v rámci nichž se s vámi zástupci inovativních muzeí a institucí podělí o nápady a zkušenosti, jak edukačně pojmout různá témata ze školních osnov. Náplní první části (od 13:00 do 16:30) budou ucelené workshopy s podrobným vzhledem do jejich příprav a uplatnění. Následně bude k dispozici tržiště vzdělávacích programů, které bude mít podobu volně průchozích stanovišť, a které nabídne ještě další ukázky aktivit uplatnitelných nejen v neformálním vzdělávání.

Akci pořádá Platforma pro muzejní inovaci MuseUM JINAK, kterou zastřešuje muzeum NaFilM a která si klade za cíl propojovat muzejní kurátory a edukátory, kteří posouvají zažité hranice uvažování v oblasti českého muzejnictví. Realizace tohoto programu byla podpořena Norskými fondy a Národním plánem obnovy.

Podrobný program akce

Anotace jednotlivých programů

Více informací: zde

Zdroj: Natálie Černá