AKCE: 26. 4. 2023, 11:00–16:00

All Inclusive: Championing Accessible Museums 2023

Výroční online konference britské Museums Association na téma přístupnosti, bezbariérovosti a inkluze v muzeích.

All Inclusive: Championing Accessible Museums 2023
Datum konání: 26. 4. 2023, 11:00–16:00

Britská Museums Association zve své členy i nečleny na letošní ročník své výroční online konference věnované přístupnosti, bezbariérovosti a inkluzi v muzejních institucích. Teoretické příspěvky odborníků i případové studie z praxe ukážou možnosti, jak dosáhnout maximální inkluze, rovnosti a reprezentace návštěvníků s postižením.

Letošní ročník se zaměří zejména na návštěvníky z komunity N/neslyšících, lidí s tělesným postižením a neurodivergentních lidí. Hlavním tématem bude aplikace sociálního modelu postižení v sektoru muzeí. Mezi řečníky bude Sam Bowen, zakladatelka metodického portálu SEND in Museums, nebo Sarah Plumb z Univerzita v Leicesteru, která je vedoucí dokumentárního projektu Everywhere and Nowhere: Exploring Histories of Disability Across the National Trust

Konference proběhne online na platformě ZOOM.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: museumsassociation.org