AKCE: 10. 5. 2023

Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně zve na požárně-bezpečnostní workshop pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou

Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi
Datum konání: 10. 5. 2023
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, 612 00

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. , Českým výborem ICOM a Norsk Folkemuseem v Oslo si Vás dovolují pozvat na požárně-bezpečnostní workshop Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi. Workshop je pořádán na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně, poskytované Ministerstvem kultury ČR.

Letošní požárně-bezpečnostní workshop je zaměřen na použití nových prostředků požární ochrany, zvláště ve specifické oblasti ochrany kulturního dědictví. V rámci workshopu budou představeny hasicí koule, štítový přenosný hasicí přístroj, hasicí roušky pro hašení hořlavých kapalin a hasicí plachta pro hašení dopravních prostředků. Účastníci si opět budou moci vyzkoušet zdolávání reálného ohně pomocí dostupných hasicích prostředků a také shlédnout test nových hasicích technologií v praxi.

Workshop je primárně určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou. Zájemci o workshop se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK nejpozději do 30. 4. 2023. Workshop je z kapacitních důvodů omezen na 50 osob. Účastnický poplatek ve výši 300 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz