AKCE: 16. 5. 2023 – 17. 5. 2023

26. veletrh muzeí České republiky

Muzeum Vysočiny Třebíč zve na 26. veletrh muzeí České republiky pod názvem Byli jsme při tom: Proměny českého muzejnictví 1990–2022.

26. veletrh muzeí České republiky
Datum konání: 16. 5. 2023 – 17. 5. 2023
Místo konání: Centrum tradiční lidové kultury Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč pořádá ve dnech 16.–17. května 2023 v Centru tradiční lidové kultury 26. veletrh muzeí České republiky pod názvem Byli jsme při tom: Proměny českého muzejnictví 1990–2022.

Po roce 1989 oblast muzejnictví doznala velkých změn a stala se neopomíjenou a důležitou součástí kulturního a společenskovědního života. Veletrh se proto bude soustředit na vše, co se v oboru za více než 30 let podařilo, na věci mimořádné, inovativní a inspirativní. Průvodním jevem každé cesty k vytčenému cíli však nejsou jen úspěchy, ale i neúspěchy nebo záměry z různých důvodů nerealizované. Také o tom všem bude probíhat společná diskuze a výměna zkušeností.

Program veletrhu bude zaměřen na aktuální otázky oboru, na úlohu muzeí v dnešní uspěchané době, na využívání nových technologií, tvorbu výstav, muzejní vzdělávání, péči o sbírky a vše, čím mohou muzejní instituce přispět k rozvoji společnosti. Cílem třebíčského setkání bude prezentace výsledků muzejního odvětví za více než tři desetiletí a potvrzení nezastupitelného významu muzeí v 21. století.

Kontakt: Bc. Zdenka Mrňová, tel: +420 568 408 891; mobil: +420 731 647 768; e-mail: z.mrnova@muzeumtr.cz

Zdroj: Věstník AMG