AKCE: 10.5.2023, 0:00

Jak na filantropii v kultuře

Konference se zaměří na sdílení nejnovějších know-how týkajících se získávání negrantových finančních zdrojů v kulturním sektoru.

@ji-hlava.cz
Datum konání: 10.5.2023, 0:00
Místo konání: SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha, 2. patro

Vzdělávací platforma ve formě celodenní konference má za cíl seznámit účastníky s možnostmi financování jejich kulturních institucí a projektů se zaměřením na soukromé a komerční (tedy negrantové) zdroje. Na konferenci se zájemci dozví od toho, jak si nastavit strategii v získávání finančních zdrojů, po to jak získat nové dárce a jak si udržet ty stávající, jak sestavit funkční dárcovský klub nebo jaký typ fundraisingu je vhodný právě pro ně.

Konference je pro všechny kulturní organizace a projekty, které chtějí s fundraisingem začít, chtějí prohloubit své dosavadní znalosti, připadá jim, že stagnují a neví jak se zlepšit. Pro studenty/ky kulturního managementu, pro současné i budoucí kulturní fundraisery/ky, pro management firem a nadací, kteří chtějí pěstovat kulturní sponsoring a neví, kde začít. A také pro veřejnost, kterou téma financování v kultuře zajímá.

Na konferenci naváže neformální diskuzní talk show o stavu fundraisingu a filantropie v Česku následovaná networkingem s drobným občerstvením. Hlavními hosty večera budou zasvěcení donátoři spolu se zástupci kulturních institucí. Spolu s moderátorkou Lindou Bartošovou se budou bavit o současném stavu fundraisingu a filantropie v kultuře, o budoucnosti financování kultury ze soukromých zdrojů, nebo o motivacích dárcůkyň kulturu podporovat.

Program

Registrační formulář

Zdroj: ji-hlava.cz