AKCE: 25. 5. 2023, 9:00–14:00

Seminář: Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče

Odborný seminář o aktuálních novinkách souvisejících s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a zákona o některých vybraných přestupcích.

Datum konání: 25. 5. 2023, 9:00–14:00
Místo konání: Centru vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, Praha 7

Odborný seminář se zaměří na řešení správních deliktů v oblasti památkové péče. Seznámí účástníky rovněž s aktuálními novinkami souvisejícími s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky. Současně budou vysvětleny základní principy odpovědnosti za přestupky:

Základní principy odpovědnosti za přestupky

  • odpovědnost za přestupek fyzické osoby | pachatel, jednání, následek, formy zavinění přestupku
  • odpovědnost za přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby | pachatel, jednání, následek

Přestupky podle § 35 a § 39 zákona o státní památkové péči

  • skutkové podstaty
  • řízení o přestupcích | zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
  • náležitosti rozhodnutí o přestupku
  • opravné prostředky

Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků

  • zvláštní druhy přestupkového řízení, zejména příkaz a příkaz na místě
  • základní principy souběhu přestupků
  • spolupachatelství přestupků

Přednášející: Martin Zídek a Jiří Klusoň z Ministerstva kultury

Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování. Uzávěrka přihlášek je nejpozději sedm dní před datem konání nebo po naplnění kapacity sálu.

Zdroj: propamatky.info